Jan Åge Brenna style=

Jan Åge Brenna

President
Ivar Aas style=

Ivar Aas

Visepresident
Vidar Vetti style=

Vidar Vetti

Sekretær
Atle Lerøy style=

Atle Lerøy

Kasserer